मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolMFIL
Company NameManjushree Finance Ltd.
Book Close Date २०७५ पौष १६ गते
Agendaएघारौँ वार्षिक साधारणसभा, २.९ प्रतिशत नगद लाभांश जारी हुने ।
Fiscal year2074-2075
Date २०७५ मार्ग २७ गते