सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिमटेडको सेयर लिलामीमा

Company SymbolSKDBL
Company NameSaptakoshi Development Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ कार्तिक २९ गते
Agendaसेयर लिलामीमा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ कार्तिक १५ गते