गोर्खाज फाइनान्सको सेयर लिलामीमा

Company SymbolGUFL
Company NameGurkhas Finance Ltd.
Book Close Date २०७४ श्रावण १९ गते
Agendaसेयर लिलामीमा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ श्रावण ३ गते