हाम्रो विकास बैंकको सेयर लिलामीमा

Company SymbolHAMRO
Company NameHamro Bikas Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ श्रावण १२ गते
Agendaसेयर लिलामीमा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ आषाढ़ २९ गते
Share RegistrarNIBL Capital