नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolNTC
Company NameNepal Doorsanchar Comapany Limited
Book Close Date २०७५ पौष ३० गते
Agenda११औँ वार्षिक साधारणसभा जारी हुने ।
Fiscal year2074-2075
Date २०७५ पौष १० गते