कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolKADBL
Company NameKanchan Development Bank Limited
Book Close Date २०७५ पौष २१ गते
Agendaनवौँ वार्षिक साधारणसभा, पाँच प्रतिशत बोनस सेयर जारी हुने ।
Fiscal year2074-2075
Date २०७५ मार्ग २७ गते