ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolJBBL
Company NameJyoti Bikas Bank Limited
Book Close Date २०७५ असोज २९ गते
Agendaएघारौँ वार्षिक साधारणसभा, ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने, ८.४० प्रतिशत नगद लाभाश वितरण गर्ने ।
Fiscal year2074-2075
Date २०७५ असोज ८ गते