सिटिजन्स बैंकको सेयर लिलामीमा

Company SymbolCZBIL
Company NameCitizen Bank International Limited
Book Close Date २०७४ आषाढ़ २१ गते
Agendaसिटिजन्स बैंकको सेयर लिलामीमा
Fiscal year2072-2073
Date २०७४ आषाढ़ १८ गते
Share RegistrarSanima capital