एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको विशेष साधारणसभा

Company SymbolEDBL
Company NameExcel Development Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ चैत्र २३ गते
Agendaविशेष साधारणसभा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ चैत्र २ गते