सेञ्चुरी बैंकको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolCCBL
Company NameCentury Commercial Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ फाल्गुन ३० गते
Agendaसातौँ वार्षिक साधारणसभा, ५ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने ।
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ फाल्गुन ४ गते