नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolNTC
Company NameNepal Doorsanchar Comapany Limited
Book Close Date २०७४ फाल्गुन २ गते
Agendaदशौँ वार्षिक साधारणसभा,
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ फाल्गुन १ गते