सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा

Company SymbolSKDBL
Company NameSaptakoshi Development Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ माघ १३ गते
Agendaपाँचौँ वार्षिक साधारणसभा, चार जना सञ्चालकहरु निर्वाचन, बोनस सेयर वितरण गर्ने ।
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ पौष १६ गते