नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolNTC
Company NameNepal Doorsanchar Comapany Limited
Book Close Date २०७४ पौष ३० गते
Agendaदशौँ वार्षिक साधारणसभा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ पौष ९ गते