पुर्णिमा विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolPURBL
Company NamePurnima Bikas Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ पौष २८ गते
Agendaदशौँ वार्षिक साधारणसभा, रु ८४५५०००० बोनस सेयर वितरण गर्ने ।
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ पौष ७ गते