ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारणसभा

Company SymbolJBBL
Company NameJyoti Bikas Bank Limited
Book Close Date २०७४ पौष ३० गते
Agendaदशौँ वार्षिक साधारणसभा, ६ प्रतिशत बोनस सेयर स्वीकृत गर्ने ।
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ पौष ७ गते