बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर लिलामीमा

Company SymbolBFC
Company NameBest Finance Company Ltd.
Book Close Date २०७४ पौष १२ गते
Fiscal year2074-2075
Date २०७४ मार्ग २६ गते