ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर लिलामीमा

Company SymbolODBL
Company NameOm Development Bank Ltd.
Book Close Date २०७४ पौष ९ गते
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ मार्ग २४ गते