नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको नगद लाभाँश वितरणमा

Company SymbolNBBL
Company NameNagBeli LaghuBitta Bikas Bank Ltd.
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ मार्ग २४ गते