काबेली विकास बैंक लिमिटेडको सेयर लिलामीमा

Company SymbolKEBL
Company NameKabeli Bikas Bank Limited
Book Close Date २०७४ मार्ग २९ गते
Agendaसेयर लिलामीमा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ मार्ग ११ गते
Share Registrarglobal ime capital