कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर लिलामीमा

Company SymbolKADBL
Company NameKanchan Development Bank Limited
Book Close Date २०७४ मार्ग २६ गते
Agendaसेयर लिलामीमा
Fiscal year2073-2074
Date २०७४ मार्ग ७ गते